Skočiť na hlavný obsah
MENU

Začíname s Drupal 9

Drupal 9 je najnovšia verzia open-source Content Management System (CMS) Drupal. Hlavným cieľom vývoja Drupal 9 bolo odstránenie technického dlhu a zlepšenie výkonu a použiteľnosti.

Nová verzia prináša aktualizované základné knižnice, ako je Symfony a Twig, a tiež zlepšenie práce s médiami. Okrem toho Drupal 9 zahŕňa aj vylepšenia v oblasti prístupnosti, bezpečnosti a vývoja.

 

V porovnaní s Drupal 8, Drupal 9 je jednoduchší na inštaláciu a používanie, a taktiež umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie vytváranie webových stránok. Drupal 9 tiež zahŕňa podporu pre modernejšie technológie, ako sú napríklad API-first prístupy a decoupled architecture.

Všeobecne platí, že Drupal 9 je významným pokrokom oproti predchádzajúcej verzii a poskytuje užívateľom silný a flexibilný nástroj na vytváranie a správu webových stránok.

Ďalšie články

pushnotification
Push notifikácia je správa zobrazujúca sa na mobilnom či počítačovom zariadení akéhokoľvek typu v reálnom čase.
drupal
V dnešnom článku si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi používaním CMS systému a ručného programovania web stránky.
imagemap
Image mapa (klikacia mapa) je technológia, ktorá dokáže urobiť z obyčajného obrázku pomocou presných súradníc viazaných na konkrétny obrázok viacero klikacích odkazov na interné či externé stránky.
ios
iOS je mobilný operačný systém od firmy Apple, určený pre ich vlastné zariadenia. Distribúcia softvéru pre iOS prebieha cez ich vlastný AppStore, kde si ich môžete aplikáciu stiahnúť či zakúpiť.